MOLECULAR PLANT SYSTEMATİC LABORATORY

Lab Head: Prof. Dr. Ali A. Dönmez

Sitogenetik Çalışmalar ve MOBİS’e Olan Katkıları – M. Koray Şenova

Sitogenetik Çalışmalar ve MOBİS’e Olan Katkıları – M. Koray Şenova

Her canlının sahip olduğu genetik materyal, bilindiği üzere o canlının biyolojik yapısı için temel oluşturmaktadır. Araştırıcılar bu genetik materyalin peşinde soluksuz bir serüvene çıkarak birçok analiz yöntemleri geliştirmişlerdir, halen de geliştirmektedirler. Johann Gregor Mendel’in “buruşuk bezelyeleri” ile modern adımları atılan genetik çalışmalar adeta bir bayrak yarışı niteliğinde devam etmiş, ve en sonunda günümüzde gen mühendisliği gibiHakkında daha fazlasını oku Sitogenetik Çalışmalar ve MOBİS’e Olan Katkıları – M. Koray Şenova[…]

MOBİS VE GELECEK – Ali A. Dönmez

MOBİS VE GELECEK – Ali A. Dönmez

Bitkilerin sınıflandırması, soy ilişkilerinin araştırılması ve yeryüzüne dağılım örüntüsünün ortaya çıkarılması günümüzün en çok ilgi duyulan konularıdır. Bu araştırmalar geleneksel yöntemlerin yanında, baz dizilimi ve diğer genetik özelliklerin araştırılması ile elde edilen verilere dayanır. Moleküler Bitki Sistematiği Laboratuvarı (MOBİS), geleneksel araştırma yöntemleri yanında moleküler verileri kullanarak bitkilerin filogeni, filocoğrafya ve diğer genetik özelliklerini araştırmak amacıylaHakkında daha fazlasını oku MOBİS VE GELECEK – Ali A. Dönmez[…]