Hakkında

Moleküler Bitki Sistematiği Laboratuvarı (MOBİS), 4 Aralık 2015 tarihinde hizmete açılmıştır. 

Bu tarihlerde devam etmekte olan, Türkiye’nin Bazı Geofitleri İçin Barkod Geni Araştırması (TÜBİTAK_KBAG_114 Z 894) konulu projemizin maddi olanakları ve üniversitemizin hem maddi hem de manevi desteği laboratuvarın kurulmasında temel araç olmuştur.

Daha sonra TÜBİTAK’dan sağlanan üç adet KBAG 1001 projesi, MOBİS’in hem altyapı hem de bilimsel araştırma kapasitesinin hızla yükselmesine hizmet etmiştir. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kordinasyon Birimi’nden hem değişik proje kalemlerinden hem de çalışmalarımıza istinaden küçük ölçekli ödül destekleri de MOBİS’in bilimsel araştırma potansiyelini hızla yükseltmiştir.

MOBİS devam etmekte olan ulusal ve uluslararası projelerimiz kapsamında, lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası çok sayıda genç araştırıcının çalıştığı son derece dinamik bir araştırma ortamı olma özelliğini sürdürmektedir.

TÜBİTAK projeleri kapsamında sağlanan -80 derece soğutmalı özel buzdolabı ile oluşturulan DNA bankası, MOBİS’in araştırma ve uluslararası işbirliği kapasitesini yükseltmiştir.

Daha sonra TÜBİTAK projeleri kapsamında sağlanan çimlendirme kabini, tohuma dayalı çimlendirme çalışmalarının her çeşidi ile araştırma fırsatı sağlamaktadır. Kabinde çimlendirilip elde edilen fidelerden yüksek nitelikli DNA elde edilebilmekte, akım sitometri (flow cytomery) ve diğer sitolojik çalışmalar yapılmaktadır.

Devam eden projelerin sağladığı olanaklar ile yüksek hacimli veri analizi için MOBİS’in parçası olarak Biyoinformatik Laboratuvarı kurma çalışmaları devam etmektedir.