Devam Eden Projelerimiz

4- Türkiye Florasının Evrimsel Mirası ve Avrupa’da Bitkisel Çeşitlilik Oluşumuna Katkısı: Genomdan Ekolojiye Kanıtlar. TÜBİTAK- 2513 Uluslararası İşbirliği Projesi (Yürütücü).

3- Türkiye Dianthus L. (Caryophyllaceae) Taksonlarında Barkod Geni Araştırması. H. Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi Proje No: 04A601013; Kapsamlı Araştırma Projesi (Yürütücü).

2- Türkiye Polygala L. (Polygalaceae) Cinsinin Biyosistematik Ve Kemosistematik Yaklasımla Taksonomi, Filogeni ve Filocografyası. (15. 03. 2019-15. 02. 2022). TÜBİTAK-TBAG 118 Z 708. KBAG 1001; Kapsamlı Araştırma Projesi (Yürütücü).

1- Türkiye Aubrieta Adans. (Brassicaceae) Taksonlarının Taksonomi, Filogeni ve Filocoğrafyası.(15. 05. 2018-15. 05. 2021). TÜBİTAK-TBAG 217 Z 132. KBAG 1001 Kapsamlı Araştırma Projesi (Yürütücü).