MOLECULAR PLANT SYSTEMATİC LABORATORY

Lab Head: Prof. Dr. Ali A. Dönmez

MOBİS VE GELECEK – Ali A. Dönmez

MOBİS VE GELECEK – Ali A. Dönmez

Bitkilerin sınıflandırması, soy ilişkilerinin araştırılması ve yeryüzüne dağılım örüntüsünün ortaya çıkarılması günümüzün en çok ilgi duyulan konularıdır. Bu araştırmalar geleneksel yöntemlerin yanında, baz dizilimi ve diğer genetik özelliklerin araştırılması ile elde edilen verilere dayanır. Moleküler Bitki Sistematiği Laboratuvarı (MOBİS), geleneksel araştırma yöntemleri yanında moleküler verileri kullanarak bitkilerin filogeni, filocoğrafya ve diğer genetik özelliklerini araştırmak amacıylaHakkında daha fazlasını oku MOBİS VE GELECEK – Ali A. Dönmez[…]