YetiştirmeLaboratuvarımızda kurduğumuz çimlendirme sistemi, çeşitli denemeler sonrası, başarı ile işler durumdadır.  Arazi çalışmalarından elde edilen tohumları, canlılıklarını kaybetmemeleri için ekim işlemine kadar -40°C sıcaklıktaki soğuk odada depolarız. 


 Başarılı bir çimlenme sağlayabilmek için kullanılan toprak dahil çeşitli faktörler ile değiştirilerek  tohumların başarı ile çimlendirilmesi sağlanır.  
 


Çimlendirme çalışmasında bazı aşamalar Şekil 1-4’te gösterilmiştir.
Şekil 1. Çimlendirme viyolleri 

Şekil 2. ‘Soğuk odada’ bekletilen örnekler 

Şekil 3. Çimlendirme kabini ve çimlendirilen örnekler. 

Şekil 4. Çimlenen bireylerin morfolojik gelişimleri. A- Çimlenme tarihinden itibaren bir ay sonraki gelişimi. B- Çimlenme tarihinden iki ay sonraki gelişimi.